Integration

Genom många års erfarenhet av integrationsarbete har vi samlat på oss mycket kunskap om diverse grupper med utomeuropeisk bakgrund. Den kunskapen delar vi gärna med oss. Du anlitar oss som konsult at nå de grupperna eller vi kan vi hjälpa dig till en bättre affär tack vare vår unika affärsidé.

Flexat vill bidra till ett hållbart samhälle och stötta företagsfrämjarna nå deras diversitetsmål, som också är frankerat i regleringsbrevet. Enligt SCB över 30% av Afrika födda i Sverige kommer från länder Etiopien, Eritrea och Somalia. Vi besitter i båda språk och kulturella kunskap om de länder och företagande i Sverige. Genom användning av förtroendekapitalet kan vi på ett systematisk säkert sätt öka och bredda er marknad.

Innovation och verksamhetsutveckling är centrala i vår verksamhet. Vi vill förverkliga drömmar och se fler innovationer kommer fram i näringslivet.

Vision och Mål

Vår vision är att vara viktig aktör i att skapa hållbart och jämlikt samhälle. Vi vill vara stöd till företagsfrämjare att nå sina mål. Vi vill på en smidig, effektiv och flexibel metod inspirera, länka och vägleda. På sikt vill vi i samarbete med förtagsfrämjarna bygga inkubation kompetensplattform där minoriteter, utrikesfödda och nyanlända medverkar för att utöka deras nätverk och kompetens.

Tjänster

  • Identifiering och slussning individer till främjare, organisationers och verksamheter
  • Mentorskap till nya och etablerade företagare
  • Analyser av och behovsinvesteringar hos målgruppen
  • Arrangörhjälp och stöttning vid inspirationsföreläsningar, mässor och event
  • Verksamhetsutveckling
  • utbildning
  • Stötta förtagsfrämjare vid informationskampanj för att nå målgruppen som annars brukar vara svårt att nå genom de befintliga kanalerna.

Flexat Konsult

www.flexat.se/integration

https://www.facebook.com/flexatkonsult

 

076 080 7658

Just Nu har vi en event planerad XStart

About Xstart workshop

This Workshop is aimed at creating a platform for business owners, start-ups and entrepreneurs to share experiences and be a hub for further development and business relationships. Knowledge sharing and information exchange is the main concept behind it, but major spillover benefits are in building a stronger integration with the use of faith Capital. The program will be presented in a mix of Tigrinja, Swedish and English, But of course everyone is welcome. We will learn and do serious stuff while having fun.

Come and join us to learn, network and brainstorm on your business ideas.

እዚ ወርክሾፕ ብሕውስዋስ ቋንቋታት  ትግርኛ ሽወደንን ከምኡ ውን እንግሊዝን ዝቐርብ ኮይኑ ንወነንቲ ትካላት፣ ናቶም ናይ ምጅማር ሓሳባት  ውይ ውን ድሌት ዘለዎም ዝእድም ክፉት መድረኽ ዩ። ሓሳባት ንለዋወጠሉ፣ ነንሓድ ድና ንደጋገፈሉን ንመሓረሉን ባይታ ዩ። ብኡ ኣቢልካ ድማ በቲ ነፍርዮ ናይ ንግድን ካልእ ጠቐምቲ ስርሓትን ኣቢልና ከመይ ጌርና ምስቲ ንቕመጣሉ ካባብን ሕዝብን ንወሓሓድ ውን ክንላዘብ ኢና።

ብደሓን ምጹ፣ ትኬትኩም ብኣጋ ሃዙ

Get your ticket http://tinyurl.com/ya9vqck3

Title: XStart ——- Starta eget workshop 2017

Date: 25 November

Stockholm, Venue TBA

Early bird: the first 10 tickets get a discounted ticket 150

            

10:00 Registration & Icebreaker business Development

10:30 - Opening speech from the Host
11:00 - Seminar on Business canvas

11:30 - 12:30 Lunch

12:30 - Inspirational Talks - Business owners my way to entrepreneurship

Transfer Galaxy, Sanny, Norrlandsmacka

13:30 - financing your venture

14:00 - 15:00 - q & a session - 

 15:00 - 15:30 - Break mingle

15:30 - Pitching Workshop & Preparing presentations

17:00: Mingle!

18:00 Awards and closing